Svar till: Bajen, bara Bajen

#986
Bäs
  • 1182

Lite vad jag menade. Om man nu säger sig ta ett ansvar och det blir fel så bör det ju bli någon form av konsekvens av det. Har klubben lidit skada? Vad för typ av skada? Ekonomiskt? Är skadan ringa så kanske det räcker med att avgå, är den större så borde det rimligen bli någon form av konsekvens i form av ersättning t ex. Om ekonomin ligger externt så skriver man vanligen ett avtal och om avtalet inte följs så bör det finnas åtgärder och ”straff” för avtalsbrott. Har man inte skrivit in något sånt så är det en skandal av stora mått. Här måste man som ägare vara beredd att lägga vänskapsband och liknande åt sidan, kan man inte det är man inte rätt person(er) att vara ägare. Då tar man inte ansvar.
Hoppas som sagt att utredningen kommer fram till en eventuell skuldfråga och att konsekvensen blir att klubben står skadefri (ersätts).