Svar till: Bajen, bara Bajen

#985
BAJEN ÄLTA NR 8
  • 863

Det kom hastigt i våras när gamla styrelsen avgick med omedelbar verkan!
…frågan är om man tog ansvar för sina handlingar och avgick eller om man hoppades slippa stå till svars?