Svar till: Dravel och allt möjligt

#977
Bedon
  • 54

Koldioxid vs Syre … havsnivåhöjning vs Landhöjning … Global uppvärmning vs Nästa istid … Försurning av hav och skog … Överutnyttjande av jordens resurser … Skövling av regnskogar … Åkermark som blir Köplador … Kebenekajse som krymper och växer …

Konstigt att jag som vanlig svennetuta bara får se antingen Mörner & Co för sig och Rockström & Co för sig. När de får stå oemotsagda i program som det länkade och intervjuade av en reporter med en tydlig agenda så blir det skevt vilket som. De kan visa precis de diagram och grafer som passar här och nu och de egna ambitionerna. Jag vill se en ärlig debatt mellan tex Mörner och Rockström där de möts på lika villkor av en påläst moderator.

Dettavarnogdetmestgenomtänktajagharskrivitsenden18juninärsemesternbörjade.