Svar till: Bajen, bara Bajen

#908
BAJEN ÄLTA NR 8
  • 837

…ett x i Umeå får väl ses som ett +! 😉