Svar till: Bajen, bara Bajen

#886
BAJEN ÄLTA NR 8
  • 863

…undrar om inte nyheten har med bilden att göra!
Relaterad bild