Svar till: Bajen, bara Bajen

#686
Bäs
  • 1134

Tror ett inlägg av unge hr K.K. lyckades försvinna under min återställningsoperation igår… handlade om Sandbergs kontraktsförlängning.
Tror att jag lyckades få tillbaka de flesta inläggen i rätt namn till och med. Gott så…