Svar till: Bajen, bara Bajen

#615
BAJEN ÄLTA NR 8
  • 740

….idag skriver Bandyplus att det varit oegentligheter i Hammarby Bandys ekonomi!
Det skall vara orsaken till att vi legat lågt med förlängningar/nyförvärv m.m.

Man ville reda upp i den härvan först…ärendet är numer överlämnat till Polisen för utredning!
Trolöshet mot huvudman, dribbel med bokföringen…och att ”citat”… ”en betydande och kännbar summa försvunnit från Hammarby Bandy konto till syften de inte var avsedda till…är lite av det som nämns i artikeln!
Man betonar att ingen idag anställd är anklagad för något..

Efter påsk räknar man med att ta tag i själv laget!!
Har ni Bandyplus ”plus”, så kan ni läsa artikeln…det är ingen idé att länka den!

Det finns en ”blänkare” på hemsidan som bekräftar det BP skriver..
http://www.hammarbybandy.se/angaende-uppgifterna-om-ekonomiska-oegentligheter/

 

0