Svar till: Bajen, bara Bajen

#2839
BAJEN ÄLTA NR 8
  • 740

…för övrigt så ”målade” Tankovic direkt i sin debut!

0