Svar till: Bajen, bara Bajen

#2759
BAJEN ÄLTA NR 8
  • 849

…3-1 Westin!

4-1 E Larsson straff…

SLUT!