Svar till: Bajen, bara Bajen

#2565
BAJEN ÄLTA NR 8
  • 863

…undrar om det går att spela långsammare fotboll än vad vi gör för tillfället?

Smärtsamt uselt!

”Luddegurra” räddar oss igen!