Svar till: Bajen, bara Bajen

#2561
BAJEN ÄLTA NR 8
  • 833

…efter mycket möda och stort besvär!
Slut och 2-1 till de våra!