Svar till: Bajen, bara Bajen

#2385
BAJEN ÄLTA NR 8
  • 849

God middag GU!

Robban Rimgård lämnar Broberg och flyttar hem till stan… rimligtvis borde vi ligga bra till för en signatur!