Svar till: Bajen, bara Bajen

#2253
BAJEN ÄLTA NR 8
  • 837

…det försvann igen!