Svar till: Bajen, bara Bajen

#2196
BAJEN ÄLTA NR 8
  • 994

God morgon GU!

Det är helt klart enligt BP att Milerud lämnar ”Pollness”!

…och att en flytt ”hem” till oss är högst trolig!