Svar till: Bajen, bara Bajen

#1619
BAJEN ÄLTA NR 8
  • 863

God middag GU!

Detta har snappats upp i ”sillyflödet”…
Milerud närmare å närmare en flytt tillbaka till Hammarby. 🙂 🙂