Svar till: Bajen, bara Bajen

#1532
Bäs
  • 1182

Vi får väl se om det blir med eller utan publik på söndag. Snuten kommer väl säga till samtidigt som dörrarna öppnar för att reta folk så mycket som möjligt. Är så trött på deras agerande att man storknar. Senaste av Rickmer, vetinte hur det funkar att kolla på twitter om man inte har konto där så klistrar in vad han skrivit.

Göran Rickmer @ByRickmer

Samverkan är med andra ord som vanligt eller sämre än vanligt. Vi eftersträvar och försöker hela tiden i samverkan med polisen arbeta lösningsorienterat. Det går så där när ena parten gör allt vad de kan för att inte ha en samverkan.
Det går alltid spela utan publik är något vi fått höra under 2019 från myndigheten. Det har varit ett återkommande mantra. Tyvärr verkar den synen även gälla 2020. Vi försöker hela tiden få svar på hur samverkan ska fortskrida. Tyvärr utan framgång.
Resolut undviker man en dialog rörande hur vi tillsammans ska nå framgång med de utmaningar vi har runt de offentliga tillsställningarna vi försöker bla få fram HUR:er genom att begära ut dokument då inget annan sätt verkar gångbart. Dokumenten nekas alt maskas.
Anledningen till det är hänvisning till rikets säkerhet mm. På bilden har ni ett exempel på hur de dokumenten kan se ut efter maskningen. Vill på en gång vara tydlig med dokumentet handlar om myndighetens bedömning som direkt rör oss som arrangör.

Bild

Vi är i slutändan ytterst ansvariga och därför torde myndigheten vara ett stöd för oss. I stället nekar man oss systematiskt relevant information med hänvisning till rikets säkerhet. Det gäller inte bara oss utan sker allt får ofta oavsett vem som efterfrågar information/dokument
Avslutningsvis vill jag poängtera att polismyndigheten har ca 20 000 poliser och ca 10 000 civilanställda. Det jag lyfter berör en liten del av myndighetens verksamhet men får stora konsekvenser för oss klubbar.
Det vi efterfrågar är att de ska bedriva den delen som berör oss på samma vis som man bedriver övrig verksamhet. Besluten och verksamheten ska bygga på fakta, kunskap och forskning. Inte som idag på prestige och utan ett uns av konsekvenstänk.