Svar till: Bajen, bara Bajen

#1381
Bäs
  • 1211

Glädjande att se att kapten för dagen är Calle Rutqvist… är det måhända första skadefria uppställningen vi har i år?