Svar till: Bajen, bara Bajen

#1323
Bäs
  • 1180

Har en hel del som jag tycker i den här nya zoppan.
Allt är inte bra… men kanske det blir det, men till vilket pris?
Själv är jag ju av  åsikten att Hammarby ska köpa ut alla externa parter. Något jag också motionerat om och fört fram vid årsmöten. Vi borde som klubb vara tillräckliga att äga oss själva och styra över oss själva.
Frågor som väcks nu är (bl a):
Vad tycker de sportsligt ansvariga om att någon extern ”lägger sig i” den långsiktigt upplagda strategin för sporten i akademier m.m.?
Är det bara odelat positivt?

Jag tvivlar…