Svar till: Bajen, bara Bajen

#1040
Bäs
  • 1212

Ja, med en viss försiktighet i kommentaren så verkar Anders vara rätt man just nu för bandyn.  Agera städgubbe och om han pallar att driva på sedan får vi se. Transparens har alltid lönat sig i långa loppet.